Kansainvälinen työvoimantuonti

Huippuosaajia ulkomailta

Huippuosaajista että suorittavan tason ammattilaisista käydään globaalisti kovaa kilpailua. Nyt Suomessakin on herätty siihen että enää ei omat työmarkkinat pysty tuottamaan tarpeeksi osaajia pitääkseen yllä suomalaista kilpailukykyä.

Osaavan työvoiman puute muodostaa esteen yritysten kasvulle ja uusille investoinneille. Kymmenet tuhannet korkeasti koulutetut, jotka eivät vuosi sitten olisi Suomea harkinneet, ovat nyt potentiaalinen joukko, johon on kohdistettava markkinointia ja toimenpiteitä. Target Vision on luonut prosessin sujuvaan kansainväliseen rekrytointiin lisätäkseen osaavien ulkomaisten työntekijöiden määrää Suomeen.

Toimintamalli on luotu tavoitteena yhtenäistää sekä tukea ulkomaisen henkilön rekrytointia ulkomailta eri organisaatioihin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Työskentely Suomessa rakennetaan prosessina niin että se on ulkomaalaiselle työntekijälle itselleen, hänen perheelleen, työnantajalle sekä yhteiskunnalle kannattavaa ja houkuttelevaa. Suomeen tullaan prosessin kautta tekemään työtä, josta kaikki hyötyvät.

Prosessi tukee yksiköiden rekrytointia ja sen suunnittelua tarjoten välineet, koulutuksen ja sähköisen alustan sekä työkalut kansainväliseen rekrytointiin.Jokainen rekrytointi on yksilöllinen, eikä voida tunnistaa yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa tehdä asioita.Organisaation ja yksikön kanssa muokataan yhdessä toimintamalli omia tarpeitaan parhaiten vastaava kokonaisuus.

Olemme luoneet prosessin vaikeasta työvoimapulasta kärsiville toimialoille kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja motivoimiseksi Suomeen.

Target Vision toimii projektijohdossa työntekijän ja asiakkaan välillä tavoitteena työllistää pitkiin ja vakituisiin työsuhteisiin ja ohjata prosessia niin että saavutetaan sille yhdessä asetetut tavoitteet, aikataulu ja käytäntöön vienti.

  • Panostamme työntekijän kotoutumiseen Suomessa ja järjestämme työntekijälle helpon saapumisen maahan.
  • Hoidamme työntekijän kanssa vaadittavat paperiasiat, tarvittaessa maistraatti-ja verotoimistokäynnit sekä olemme mukana työntekijän perehdytyksessä.
  • Autamme asumisen järjestämisessä sekä kaikissa muissa Suomeen saapumiseen liittyvissä asioissa sisältäen kielikoulutuksen ja tarvittaessa tulkkauspalvelun.
  • Kansainvälisen oppilaitosverkostomme avulla testaamme työnhakijoiden riittävän ammattitaidon ja järjestämme kohdennetun rekrytoivan koulutuksen osaamistason vahvistamiseksi ja täsmäyttämiseksi –jo lähtömaassa sekä suomenkielen työtehtäviin vaaditut kielikoulutukset.
  • Lähtömaatestaus räätälöidään yhdessä asiakasyrityksen kanssa ja sen tavoitteena varmistetaan hakijan ammattitaito ja työn hallinnan taso jo ennen Suomeen saapumista.
  • Määrittelemme asiakkaan kanssa työtehtävän ja osaamisen vaatimukset ja kehitämme tarvittavan testausmallin toteutettavaksi lähtömaassa.
  • Haemme kyseisestä maasta potentiaaliset osaajat ja järjestämme heille testipäivän.
  • Kokoammekirjallisen arvostelun jonka lisäksi tarvittaessa toimitamme videomateriaalia ja työnäytteitä työn sujuvuudesta.
  • Parhaat testin läpäisseet osaajat valitaan koulutus prosessiin ja järjestämme täsmällistä organisaatiokohtaista räätälöityä lisäkoulutusta/muuntokoulutusta.